58-04-02: พาน้องๆ คนพิการไปออกบูธ แนะนำโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ที่กระทรวงไอซีที

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมได้มีโอกาสพาน้องๆ คนพิการไปออกบูธ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ให้กับทางสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นงานพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ

ก่อนจะมา 2 วัน ก็พึ่งจะปรับแบบ backdrop เสร็จ ขนาด 3.20 เมตร ไซส์มาตรฐาน และสั่งพิมพ์ทั้งชุดก่อนวันงานเพียง 1 วัน โดยเน้นใส่เนื้อหา "กระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวม" มีชื่อภาษาอังกฤษตามที่ อาจารย์วิว ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผมได้เขียนไว้ว่า "Strategic management process for disability employment in a holistic approach" และมีกรณีศึกษาเป็นสถานประกอบการเอกชน ก็คือ Central Group นั่นเองครับ


พอพวกเราไปถึง (คือผมคัดเลือกน้องคนพิการไปจำนวน 7 คน รวมกับทีมพี่เลี้ยงและล่ามอีก 4 คน เป็น 11 คน ส่วนผมกับภรรยาและลูกสาว 3 คน ไม่นับรวม เพื่อผลทางการเตรียมข้าวกลางวัน+อาหารว่าง เพราะผมให้คนมาเยอะมาก โดยไม่ได้แจ้งทางผู้ใหญ่ไว้) หลังจัดบูธ กาง Backdrop เสร็จ ก็ประชุมน้องๆ ที่ไปด้วยกัน แบ่งหน้าที่ว่าใครควรทำอะไรบ้าง ปฏิบัติตัวอย่างไร

จากนั้นผมขอตัวไปเดินเรื่องเกี่ยวกับโครงการอบรมคนพิการของกระทรวงไอซีที ที่ผมกำลังได้รับมอบหมายให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่จะผลิตคนพิการให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ หากสำเร็จจะกลายเป็นแนวทางที่อาจจะทำให้คนพิการมีเส้นทางอาชีพด้านไอที ที่ลงตัวได้ อยากให้ทุกท่านรอติดตามต่อไป และจะนำความคืบหน้ามาแบ่งปันในโอกาสหน้าครับอ.เพชร ล่ามภาษามือ กำลังแปลความจากผมให้น้องคนพิการทางการได้ยินครับ


ทีมพี่เลี้ยงและน้องคนพิการกำลังตั้งใจฟังน้องๆ คนพิการกับทีมพี่เลี้ยงถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน


ท่านเมธินี เทพมณี (ปลัดกระทรวงฯ) เยี่ยมชมที่บูธ

ท่านพรชัย รุจิประภา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ) เยี่ยมชมบูธผมได้นำเสนอแนวคิด "กระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวม" ให้กับคุณพรชัย รุจิประภา (รัฐมนตรีว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)ถ่ายภาพร่วมกับน้องๆ คนพิการที่ได้รับอุปกรณ์ถ่ายภาพร่วมกับพี่แอ๊ด สนง.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
(ซ้ายไปขวา) ภรรยา (ปรีดา) ผม และพี่แอ๊ด

ในระหว่างดำเนินการโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ หากผมสามารถนำน้องๆ คนพิการ ออกไปร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ได้ ผมจะพยายามพาไปด้วย หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ให้คนพิการที่ร่วมโครงการครับ

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL