บทความ ภาพข่าว กิจกรรม ข้อมูล โครงการอบรมคนพิการ together We CARE 2014-2015 ของ Central Group ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (1)


58-05-14-15: อาจารย์ล่ามภาษามือไปร่วมกันช่วยอธิบายงานให้กับน้องๆ คนพิการทางการได้ยิน ตามสาขาของแฟมิลี่มาร์ท ตอนที่ 1/3: สวัสดีครับทุกท่าน ตามที่ผมเคยได้ลงข้อมูลไว้ว่า หากเราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน จะมีส่วนส่วนสำคัในการลดปัจจัย ที่คนพิการจะสูญเสียโอกาสในการทำงานได้มากขึ้น ดังนั้น ความตั้งใจนี้ ที่อาจารย์ล่ามลงพื้นที่ตามสาขาของแฟมิลี่มาร์ท จึงเป็นความพยายามอย่างมากที่จะสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยิน กับหัวหน้างานประจำสาขาแฟมิลี่มาร์ททั้ง 4 สาขา ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆ รังสิต-ปทุมธานี เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ .....อ่านต่อ

58-05-13: บทบาทสำคัญของอาจารย์ล่าม ที่ไปสื่อสารที่สาขาต้นแบบฝึกงานคคนพิการ ในช่วงบ่ายของวันฝึกอบรมสวัสดีครับทุกท่าน สิ่งสำคัญสำหรับการนำพาคนพิการหลุดขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้นั้น ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เนื่องจากคนพิการมีความพิการหลากหลาย มีรายละเอียดแตกต่างกันที่จะทำให้คนไม่พิการหรือผู้ประกอบการเข้าใจได้ ว่าคนพิการแต่ละประเภทมีความสามารถ หากใช้ความพิการนั้นๆ ของคนพิการเป็น เช่น ใช้คนพิการทางการได้ยินอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ใช้คนพิการทางการเห็นอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารที่เป็นความลับ เอกสารการเงิน เอกสารด้านกฎหมาย .....อ่านต่อ

58-05-13: ประชุมเตรียมการฝึกงานให้กับน้องคนพิการรุ่น 1 กับผู้บริหารฝ่ายบุคคล บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัดสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีการอบรมคนพิการรุ่น 1 จำนวน 13 คน ของบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด หนึ่งในกระบวนการสำคัญ คือการประชุมกับผู้บริหารฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลของแฟมิลี่มาร์ท ที่ส่วนตัวแล้วเกิดความประทับใจอย่างมาก เนื่องจากทุกท่านให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมแผนการอบรมแบบทันทีทันใดในวันอบรมเลย ด้วยการพาคนพิการทางการได้ยินทุกคนที่ต้องลงปฏิบัติงานจริงตามสาขาไปทดลองทำจริงที่สาขารังสิต (ตลาดไท) ซึ่งเป็นสาขา.....อ่านต่อ

58-05-13: ประชุมเตรียมการฝึกงานให้กับน้องคนพิการรุ่น 1 กับผู้บริหารฝ่ายบุคคล บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ทางวิทยากรแบะผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด มาอบรมคนพิการรุ่น 1 ที่ผ่านการสัมภาษณ์เข้าฝึกงานจำนวน 15 คน โดยแบ่งเป็นสำนักงานใหญ่ 5 คน และประจำสาขา 5 สาขาๆ ละ 2 คน โดยมี คุณสุรชัย ศักยเศรษฐ์ (ผช.ผอ.ฝ่ายสรรหาบุคลากร) คุณวงศวัฒน์ ชูช่วย (ผช.ผจก.แผนกสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) นำทีมมาอบรม คุณเจี๊ยบ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม คุณโบว์ตัวแทนจากส่วนกลางของแฟมิลี่มาร์ท .....อ่านต่อ

58-05-08: ประชุมเตรียมการฝึกงานให้กับน้องคนพิการรุ่น 1 กับผู้บริหารฝ่ายบุคคล บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมเดินทางมายังบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เนื่องจากมีประชุมกับทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการคัดเลือกคนพิการรุ่น 1 ภายในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับบริษัทในเครือ ซึ่งสรุปออกมาแล้วว่า สามารถรับได้ 15 คน โดยประจำที่สำนักงานใหญ่ 5 คน และประจำสาขา 5 สาขาๆ ละ 2 คน โดยทำการเลือกสาขาจากการเดินทางที่ .....อ่านต่อ

58-05-07: คนพิการในโครงการ together We CARE 2014-2015 ร่วมงานแถลงข่าว PRAY FOR NEPAL ทำกิจกรรมวาดภาพด้วยฝีมือคนพิการบริจาคสู่เนปาลในระหว่างดำเนินโครงการ (together We CARE 2014-2015) ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group) วันที่ 25 เมษายน 2558 เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจสำคัญขึ้นที่เนปาล แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงมากสุดในรอบ 81 ปี หลังเกิดเหตุ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร (รักษาการ ผอ.ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ) และ คุณวรารักษ์ สู่โนนทอง (ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร Central Group) ร่วมกันจัดทำกิจกรรมวาดภาพบนโปสการ์ด ด้วยฝีมือของคนพิการภายในโครงการทั้ง 200 คน ผ่าน Concept ธีม "WE R NEPAL" .....อ่านต่อ

58-04-24: การเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 ของหน่วยงานราชการและบริษัทในเครือ Central Group ตอนที่ 1/3สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับในตอนแรก ของการเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ผมขอนำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆ ก่อนเริ่มงาน และการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานแบบพอให้เห็นภาพรวมของงาน เนื่องจากในวันนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ผมจะเร่งนำภาพและข้อมูลมานำเสนอต่อไป จึงขอแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ภาพรวมทั่วไป การเยี่ยมชมในแต่ละส่วน .....อ่านต่อ

58-04-24: "มุมอาสา" น้ำใจจิตอาสาของน้องๆ คนพิการ ในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้จะมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป มาเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ณ อาคาร A3 ชั้น 2 ห้อง 202-203 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต .....อ่านต่อ

58-04-09: บรรยากาศพาคนพิการไปเยี่ยมชมการทำงานบริการลูกค้าที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-โรงงานผลิตเสื้อผ้าคลองตัน ตอนที่ 3/3สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับกลุ่ม 2 เมื่อไปเยี่ยมชมมิวเซียมสยามมาแล้วในช่วงเช้า ก็รีบกลับมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เพื่อศึกษาดูงาน ส่วนกลุ่ม 1 ก็ไปเยี่ยมชมมิวเซียมสยามแทน ผมจึงเข้าร่วมดูงานกับน้องๆ คนพิการด้วย เริ่มจากทุกคนต้องเข้ารับฟังการบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของเซ็นทรัล จนถึงปัจจุบันที่กำลังจะเปิดสาขาใหม่ล่าสุด คือ สาขาบางใหญ่ ที่เรียก เซ็นทรัลเวสท์เกต ซึ่งใหญ่ที่สุดในระดับอาเซียน ทำให้เห็นพัฒนาการของเซ็นทรัล อย่างรวดเร็ว จนมีธุรกิจในต่างประเทศ .....อ่านต่อ

58-04-09: บรรยากาศพาคนพิการไปเยี่ยมชมการทำงานบริการลูกค้าที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-โรงงานผลิตเสื้อผ้าคลองตัน ตอนที่ 2/3สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากส่งคนพิการกลุ่มที่ 1 ไปดูงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า แล้วก็รีบนำคนพิการกลุ่มที่ 2 เดินทางมาที่มิวเซียมสยาม ที่อยู่ห่างกันไม่ไกลนัก ผมเองยังตื่นเต้นเพราะพึ่งเคยมาเป็นครั้งแรก ส่วนตัวคิดว่าคนพิการอีกหลายๆ คนก็คงตื่นเต้นแบบผม คนพิการในโครงการหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดห่างไกล อาจไม่มีโอกาสได้มาทัศนศึกษาที่มิวเซียมสยาม การมาทัศนศึกษาที่มิวเซียมสยามครั้งนี้จึงเป็นความพยายามของผู้ดำเนินการทุกฝ่าย .....อ่านต่อ

58-04-09: บรรยากาศพาคนพิการไปเยี่ยมชมการทำงานบริการลูกค้าที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-โรงงานผลิตเสื้อผ้าคลองตัน ตอนที่ 1/3สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ 9 เมษายน 2558 เป็นวันศึกษาดูงานการทำงานบริการลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่คลองตันของบริษัทในกลุ่ม CMG ของน้องๆ คนพิการ ในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป โดยเริ่มออกเดินทางจากหอพักทียูโดม ธรรมศาสตร์-รังสิต ประมาณ 7.30 น. เพื่อไปให้ทัน 9.00 น. แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ให้กลุ่ม 1-2 ขึ้นรถตู้ 5 คันและรถบัส 1 คัน ไปปิ่นเกล้า ให้กลุ่ม 3 ขึ้นรถบัส ไปคลองตัน .....อ่านต่อ

58-04-07: นัดทีมพี่เลี้ยงมาจัดเตรียมเอกสารทางด้านการเงิน ส่งมอบให้กับทางฝ่ายการเงินของเซ็นทรัลกรุ๊ปสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีภารกิจสำคัญ ที่นัดหมายทีมพี่เลี้ยงไว้ โดยให้มาช่วยกันทำเอกสารด้านการเงินที่บ้าน เพราะต้องนำส่งเอกสารด้านการเงินให้กับทางฝ่ายการเงินของบริษัททุกบริษัทที่ร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับบริษัทในเครือ Central Group และเนื่องจากผมต้องมีส่วนร่วมในการเตรียมเอกสาร จึงต้องเดินทางมาที่บ้านตอนเย็น ทำงานกันจนถึงประมาณเที่ยงคืน .....อ่านต่อ

58-04-07: บรรยากาศการเดินทางกลับที่พักของคนพิการในโครงการฯ ในแบบเพื่อทุกคนสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ได้มีการแนะนำส่วนต่างๆ ของโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับบริษัทในเซ็นทรัลกรุ๊ป ครั้งนี้ผมขอนำอีกมุมหนึ่งของการจัดการระบบขนส่งของโครงการฯ ซึ่งเราต้องให้บริการรถรับ-ส่ง คนพิการจากที่พักทียูโดม (TU Dome) มายัง ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และจากมหาวิทยาลัยกลับไปยังที่พัก แบบรวดเดียวเที่ยวเดียว ไม่มีการรอ เพราะเราคำนึงถึงความสำคัญของเวลาให้กับคนพิการทุกคนเท่าๆ กัน ด้วยรถบัส 2 คัน และรถตู้ 5 คัน โดย .....อ่านต่อ

58-04-02: พาน้องๆ คนพิการไปออกบูธ แนะนำโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ที่กระทรวงไอซีทีสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมได้มีโอกาสพาน้องๆ คนพิการไปออกบูธ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ให้กับทางสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นงานพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ .....อ่านต่อ

58-03-25: "มุมแจก" พี่ปรีดากับพี่เจี๊ยบ จับคูปองอาหารแจกรางวัลน้องๆ คนพิการสวัสดีครับทุกท่าน ในความรู้สึกของผมที่มีต่อโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับสถานประกอบการทุกโครงการ ผมมักไม่ได้เข้าไปร่วมดูแลเต็มตัว เนื่องจากที่ผ่านมาก็มีงานที่ต้องประสานงานอยู่หลายโครงการ แต่สำหรับโครงการของ Central Group ที่มีขนาดใหญ่สำหรับผมคือ โควต้า 200 คน ทำให้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมได้มีส่วนร่วม จนต้องมีการแบ่งงานชัดเจนหลายฝ่าย และผมจะนำข้อมูลต่างๆ มาแบ่งปันเร็วๆ นี้ครับ แต่ก็นับว่าเป็นโครงการที่ผมต้องเข้ามาร่วม .....อ่านต่อ

58-03-24: หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ เยี่ยมชมโครงการ ครั้งที่ 1เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-15.30 น. คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล (ยืนที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล คุณวรารักษ์ สู่โนนทอง (ยืนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้พาเจ้าหน้าที่บริหารจากหน่วยงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาม สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป เข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ (ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550) .....อ่านต่อ

58-03-18: "มุมอาสา" ช่วยกันเตรียมข้าวยกข้าวกลางวันให้คนพิการนั่งรถเข็นและพิการทางสายตา ในโครงการ together We CARE 2014-2015 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความ "เติมเต็ม" ในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือ Central Group จะนำเสนอมุมอาสาที่ในระหว่างดำเนินโครงการเรามีการเสริฟ์อาหารกลางวันให้กับคนพิการที่นั่งรถเข็นและพิการทางสายตา ทำให้มาต่อแถวรับอาหารไม่สะดวก เริ่มจากทีมพี่เลี้ยงและอาสา จะเข้าไปสอบถามตอนช่วงเบรคว่า ต้องการทานอะไรบ้างจากเมนูอาหารกลางวันที่มี แล้วตักอาหารเตรียมไว้ใส่จานพร้อมติดกระดาษโพสต์อิท แปปะไว้ให้เรียบร้อยพร้อมรหัสเรียน วางรอไว้เรียบร้อยพร้อมเสริฟ์ เมื่อถึงเวลาอาสาและ .....อ่านต่อ

58-03-18: เลี้ยงไอศครีม "ไผ่ทอง" สำหรับ 200 คน ให้กับคนพิการในโครงการ together We CARE 2014-2015 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตสวัสดีครับทุกท่าน วันน้เป็นวันพุธ ที่มีวิทยากรรับเชิญจากทาง Central Group มาให้ความรู้ มาให้คำแนะนำ กับน้องๆ คนพิการ ตลอดทั้งวัน ทั้งช่วงเช้า ช่วงบ่าย วันนี้ทุกคนใช่ชุดประจำโครงการ เสื้อโปโล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีโปรแกรมเสริมให้กับน้องๆ คนพิการเป็นพิเศษ คือ ไอศครีม "ไผ่ทอง" รสอร่อย สำหรับ 200 คน ที่ผู้ประสานงาน (ผมเอง ปรีดา ลิ้มนนทกุล) และหัวหน้าทีมพี่เลี้ยง (ภรรยาผมเอง คุณเจี๊ยบ ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล) จัดเลี้ยงให้ด้วยเงินส่วนตัว เพราะอยากให้คนพิการในโครงการ ได้ความรู้สึก .....อ่านต่อ

58-03-15: ทีมพี่เลี้ยงกำลังเตรียมการจ่ายเงินครึ่งเดือนให้กับคนพิการ ในโครงการ together We CARE 2014-2015:: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับภายในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือ Central   Group นั้น โครงการฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการปรับทัศนคติ ความเข้าใจ และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับคนพิการ ดังนั้นการวางแผนทางด้านการเงินประจำเดือนของคนพิการ ก็มีความสำคัญมากๆ เช่นเดียวกัน เพราะถ้าคนพิกาารไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ เมื่อจบโครงการฯ แล้วออกไปทำงานก็จะทำให้ ในระยะยาวไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ .....อ่านต่อ

58-03-06: บรรยากาศภายในห้องเรียน วิชา "ความปลอดภัยในการทำงาน"สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมขอนำภาพบรรยากาศการเรียนตามตารางสอน เป็นวิชา "ความปลอดภัยในการทำงาน" โดยอาจารย์เฮง เป็นวิทยากรสอน สำหรับวิชานี้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ระบุมาว่าควรจะมีสอนในหลักสูตรเพื่อให้คนพิการมีความรู้เมื่อเข้าทำงาน ดังนั้นจะเห็นว่า โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือ Central Group มีที่มาที่ไปที่ต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ .....อ่านต่อ

58-03-03: ตัวอย่างอาหารที่เหมาะสมกับความสุขในการทานในมื้อกลางวันสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับวันที่ 3 มีนาคม 2558 ผมอยากนำเสนอแบ่งปันเรื่องอาหารกลางวัน ที่ทางโครงการบริหารงงานผ่านศูนย์วิจัยสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ รับผิดชอบ เราอยากให้น้องๆ คนพิการ มีความสุขกับทั้งการอยู่ การเรียน และการกิน จึงตัดสินใจในการทำอาหารกลางวันเป็นลักษณะบุฟเฟ่ต์ คล้ายร้านข้าวแกง และมีขนมหวานหรือผลไม้อีก 1 อย่าง ขึ้นกับความเหมาะสม เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล หรือขนมหวานตามวัตถุดิบในช่วงนั้น เพื่อสอดคล้องกับงบประมาณและ .....อ่านต่อ

58-03-02: การจัดการเรื่องรถรับ-ส่ง ใหม่สำหรับรุ่น 1 และรุ่น 2 ที่เรียนรวมกันเกือบ 200 คนสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันแรกในวันปฐมนิเทศ 2 มีนาคม 2558 ผมมีภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนอยู่ด้วย แต่จะนำเสนอแบ่งปันแยกออกจากส่วนบทความนี้ เนื่องจากผมอยากนำเสนอในประเด็นการจัดการรถรับ-ส่ง เอาไว้เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปปรับใช้ได้ คงต้องเริ่มจากแนวคิดการบริหารจัดการก่อน ผมอยากให้ทุกท่านลองนึกภาพตามว่า การที่โครงการบริหารให้มีการรับ-ส่ง เที่ยวเดียวในตอนเช้า และหลังเลิกเรียนตอนเย็น นั้นดีอย่างไร มองผิวเผินก็คงมองเป็นเรื่องปกติธรรมดา .....อ่านต่อ

58-03-01: ทีมพี่เลี้ยงเตรียมงานด้านเอกสารก่อนวันแรกของระยะที่ 2 ในวันปฐมนิเทศ 2 มีนาคม 2558วัสดีครับทุกท่าน ผมขอนำภาพการเตรียมงานของทีมพี่เลี้ยงในคืนก่อนวันเริ่มการเรียนของระยะที่ 2 ในวันแรก วันปฐมนิเทศ 2 มีนาคม 2558 เราทำงานเอกสารแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. เอกสารสำหรับเตรียมจัดส่งให้กับทาง Central Group+ม.กรุงเทพ+สำเนาไว้ที่ทีมพี่เลี้ยง 2. การเตรียมบัตรติดหน้าอกสำหรับคนพิการ และในส่วนที่ 3. เป็นเอกสารสำหรับงานอบรมพิเศษของหน่วยงานราชการที่จะเป็นการสร้างโอกาสต่อยอดให้กับคนพิการตั้งแต่โครงการ 1-2 จนถึงโครงการ 3 ในปัจจุบันที่จัดขึ้นที่ .....อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับ Central Group (ระยะที่ 2 เริ่ม 1 มี.ค.-31 ส.ค.58)โครงการฝึกอบรมคนพิการฯ นี้มีการรับสมัครคนพิการเข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 จำนวน 85 คน และระยะที่ 2 จำนวน 115 คน ขณะนี้เข้าสู่ระยะที่ 2 เราได้จำนวนคนพิการร่วมโครงการแล้ว 30 คน ยังขาดอีก 85 คน คนพิการท่านใดสนใจร่วมโครงการกับเราสามารถส่งประวัติ - ภาพถ่าย ล่วงหน้า มาทางอีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com หรือส่งมาทงไปรษณีย์ ถึงนายปรีดา ลิ้มนนทกุล 133/388 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือสอบถามที่หมายเลข 086-314-7866 ครับ หรือลงทะเบียนออนไลน์ .....อ่านต่ออ่านบทความทั้งหมด:  1

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL