กิจกรรมนอกสถานที่


58-04-02: พาน้องๆ คนพิการไปออกบูธ แนะนำโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ที่กระทรวงไอซีทีสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมได้มีโอกาสพาน้องๆ คนพิการไปออกบูธ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ให้กับทางสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นงานพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ .....อ่านต่อ
CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL