วิทยากรรับเชิญและผู้เยี่ยมชม


58-03-24: หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ เยี่ยมชมโครงการ ครั้งที่ 1เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-15.30 น. คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล (ยืนที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล คุณวรารักษ์ สู่โนนทอง (ยืนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้พาเจ้าหน้าที่บริหารจากหน่วยงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาม สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป เข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ (ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550) .....อ่านต่อCENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL