58-04-24: "มุมอาสา" น้ำใจจิตอาสาของน้องๆ คนพิการ ในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้จะมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป มาเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ณ อาคาร A3 ชั้น 2 ห้อง 202-203 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ก่อนผู้ใหญ่จะมาเยี่ยม คณะทำงานของศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์ฯ ได้เตรียมเรื่องห้องประชุม ในส่วนของน้องๆ คนพิการ ก็มาเตรียมพื้นที่ต้อนรับ และถ่ายภาพหมู่ ด้วยการร่วมกันติดตั้ง backdrop (ฉากหลัง) และ roll up (ป้ายตั้งพื้น) ซึ่งออกแบบโดยศูนย์วิจัยฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ ดูทุกคนขึงขัง-ตั้งใจ ที่ผู้ใหญ่จะมาเยี่ยมชมอย่างมาก และใส่เสื้อผ้าโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน
กำลังกางแผ่นฉาก


กำลังช่วยกันตั้งโครง backdrop อย่างคล่องแคล่วดูท่าอาสาช่วยจะล้นทะลัก ครับ

ใกล้เสร็จแล้วครับ

เสร็จเรียบร้อย ยึดเกาะเรียบร้อย ช่วยกันตั้งขึ้นเร็วจัดแผ่นฉากให้สวยงาม ยึดเกาะด้วยแม่เหล็ก ให้เรียบร้อย


เสร็จแล้วครับ backdrop และ roll up พร้อมต้อนรับคณะผู้ใหญ่ ครับ


CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL