โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับ Central Group (ระยะที่ 2 เริ่ม 1 มี.ค.-31 ส.ค.58)

ขณะนี้คนพิการที่มีลงชื่อไว้ ไม่ได้มารายงานตัวประมาณ 30 คน ดังนัั้นทางเราจึงยังเปิดรับสมัครอยู่อีก 30 คนครับ สามารถเดินทางมาสมัครและสัมภาษณ์ทราบผลเลยทันที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 2-17 มีนาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิ ระหว่างเวลา 1.00-15.00 น. อาคาร A3 ชั้น 2 ห้อง 203
.......................................................................................................
สัมภาษณ์คนพิการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัท Central Group จำกัด วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน 203 ชั้น 2 อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

โครงการฝึกอบรมคนพิการฯ นี้มีการรับสมัครคนพิการเข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 จำนวน 85 คน และระยะที่ 2 จำนวน 115 คน ขณะนี้เข้าสู่ระยะที่ 2 เราได้จำนวนคนพิการร่วมโครงการแล้ว 30 คน ยังขาดอีก 85 คน คนพิการท่านใดสนใจร่วมโครงการกับเราสามารถส่งประวัติ - ภาพถ่าย ล่วงหน้า มาทางอีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com หรือส่งมาทงไปรษณีย์ ถึงนายปรีดา ลิ้มนนทกุล 133/388 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือสอบถามที่หมายเลข 086-314-7866 ครับ หรือลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองที่นั่งเรียนก่อน และกำหนดวันรายงานตัวได้ ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ที่ลิงก์นี้ครับ https://docs.google.com/forms/d/1BjfU6dPcMw5ds7uJggT6prvZe0T1LH9ts7CWpIr-GuY/viewform

โคงการจะเริ่ม 1 มี.ค..58 - 31 ส.ค.58
เช็คอิน รายงานตัว 27-28 ก.พ.58 ที่ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
เวลา 10.00-12.00 น. รายงานตัว
เวลา 12.00-13.00 น. ทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.00 น. ปฐมนิเทศ คนพิการ
เวลา 14.00-15.00 น. เซ็นต์สัญาร่วมโครงการ
เวลา 15.00-16.00 น. ส่งตัวเข้าที่พักโครงการที่ TU Dome (ทียูโดม)

เอกสารต่างๆ ที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรคนพิการ สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหลักฐานทางการศึกษา-การอบรม (ถ้ามี)-การฝึกงานต่างๆ (ถ้ามี), รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ้ามี/ มีบริการถ่ายภาพให้)


.........................................................................................

สืบเนื่องจากการจัดโครงการแรก โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับ กลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท Central Group จำกัด ในปี 2556 ทำให้เกิดโครงการต่อเนื่องในปี 2557-2558 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเฉพาะ ชื่อ หลักสูตรการจัดการเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานค้าปลีก โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และรับจำนวน 100 คน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 (และอีกจำนวน 100 คน ในเดือมีนาคม 2558)

คนพิการที่ร่วมโครงการจะได้รับสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งในการสมัคร และตลอดการร่วมฝึกอบรม-ฝึกงาน
 • ได้รับ เบี้ยเลี้ยง คนละ วันละ 300 บาท ที่มีการเข้าอบรมและฝึกงาน (สุดยอด มีแต่เสียเงินเรียน นี่เรียนไปได้เงินด้วยครับ/ ความเห็นผู้เขียน)
 • ได้รับ ทานอาหารกลางวัน 1 มื้อ ตลอดการฝึกอบรม
 • ได้รับ เสื้อยืดของโครงการฯ คนละ 2 ชุด
 • ได้รับ ชุดเครื่องเขียน คนละ 1 ชุด
 • ได้รับ หนังสือและเอกสาร สำหรับการฝึกอบรม-ฝึกงาน 
 • หากคนพิการมาจากต่างจังหวัด จะมีที่พักให้ฟรี หรือคนพิการที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เดินทางไม่สะดวก ก็สามารถแสดงความจำนงค์ขอพักอาศัยในที่พักที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากพักเอง มีค่าที่พักให้เดือนละ 1,500-2,000 บาท
 • มีรถรับ-ส่ง จากที่พัก ไปสถานที่ฝึกอบรม-ฝึกงาน ฟรี
 • หากคนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เดินทางไปฝึกอบรม-ฝึกงาน เอง ทางโครงการจะมีค่าเดินทางเหมาจ่ายเดือนละ 1,000 บาท ให้ตามความเหมาะสม
 • ได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าทำงานกับทางบริษัทต่างๆ ที่ร่วมโครงการ

สำหรับการเรียนการสอนในการฝึกอบรม-ฝึกงาน ใช้เวลา 6 เดือน (ฝึกอบรม 4 เดือน+ฝึกงาน 2 เดือน) ระยะที่ 1 ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2557 - 30 เมษายน 2558 ส่วนระยะที่ 2 ระหว่าง 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2558 และได้รับความไว้วางใจจาก Central Group โดยมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรที่มีความสามารถในรายวิชาต่างๆ ที่คนพิการจะได้รับความรู้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เช่น
 1. กลุ่มรายวิชาด้านสังคม วัฒนธรรม และการสื่อสารภายในองค์กร ทางคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากวิทยากรรับเชิญ และจากเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในงานจาก Central Retail Corporation 
 2. กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ จะมีชาวต่าางประเทศ (ซึ่งเป็นเพื่อนของผมเอง) ที่หลายท่านพูดภาษาไทยได้บ้าง (คนพิการไม่ต้องกังวลใจไป) จะมาสอนภาษาอังกฤษกับเราอย่างจริงจัง และคนพิการทุกคนจะได้รับโปรแกรมออนไลน์กับไปฝึกหัดฟังเสียงภาษาอังกฤษฟรี 1 ปีเต็ม
 3. กลุ่มรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน
 4. กลุ่มรายวิชาเฉพาะตำแหน่งงาน จะได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ของบริษัทชั้นนำต่างๆ ในเครือ Central Group และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
ผมทำงานมานานในด้านการพัฒนาอาชีพ ผมไม่อยากให้คนพิการพลาดงานนี้ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มี "บัตรคนพิการ" หรือ "สมุดคนพิการ" สามารถมาสมัครร่วมโครงการได้ก่อน หากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว จึงไปทำบัตรคนพิการ ก็ได้นะครับ รับทั้งคนพิการมาแต่กำเนิด และคนพิการภายหลัง ครับ

แนะนำ:
 1. หากพิการร่างกาย ลองมาคุยกันก่อนได้แทบทุกประเภท (รถเข็นเต็มโควต้าแล้ว)
 2. หากพิการทางสายตา (ทางการเห็น) ควรเป็นสายตาเลือนราง
 3. หากพิการทางการได้ยิน ต้องสื่อสารภาษาเขียนแบบคนไม่พิการได้ เนื่องจากในองค์กรของบริษัทต่างๆ ไม่มีบุคคลากรที่เป็นภาษามือ หรือควรเป็นลักษณะหูตึง ใช้เครื่องช่วยฟัง
 4. หากพิการภายหลัง ในระหว่างที่เคยทำงานในองค์กร สถานประกอบการต่างๆ มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
..................................................................................

คนพิการท่านใดสนใจร่วมโครงการกับเราสามารถส่งประวัติ - ภาพถ่าย ล่วงหน้า มาทางอีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com หรือส่งมาทงไปรษณีย์ ถึงนายปรีดา ลิ้มนนทกุล 133/388 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือสอบถามที่หมายเลข 086-314-7866 ครับ

หรือส่งข้อมูลเบื้องต้นที่ลิงก์นี้ครับ https://docs.google.com/forms/d/1BjfU6dPcMw5ds7uJggT6prvZe0T1LH9ts7CWpIr-GuY/viewform

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL