58-03-01: ทีมพี่เลี้ยงเตรียมงานด้านเอกสารก่อนวันแรกของระยะที่ 2 ในวันปฐมนิเทศ 2 มีนาคม 2558

สวัสดีครับทุกท่าน ผมขอนำภาพการเตรียมงานของทีมพี่เลี้ยงในคืนก่อนวันเริ่มการเรียนของระยะที่ 2 ในวันแรก วันปฐมนิเทศ 2 มีนาคม 2558 เราทำงานเอกสารแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. เอกสารสำหรับเตรียมจัดส่งให้กับทาง Central Group+ม.กรุงเทพ+สำเนาไว้ที่ทีมพี่เลี้ยง 2. การเตรียมบัตรติดหน้าอกสำหรับคนพิการ และในส่วนที่ 3. เป็นเอกสารสำหรับงานอบรมพิเศษของหน่วยงานราชการที่จะเป็นการสร้างโอกาสต่อยอดให้กับคนพิการตั้งแต่โครงการ 1-2 จนถึงโครงการ 3 ในปัจจุบันที่จัดขึ้นที่ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต งานค่อนข้างเยอะมาก ทำกันจนถึง 5 ทุ่ม ทุกคนถึงจะกลับไปพักผ่อนเพื่องานในวันรุ่งขึ้น


ทีมพี่เลี้ยงกำลังจัดทำบัตรติดหน้าอกสำหรับคนพิการ


กางเอกสารข้อมูลทั้งบนโต๊ะ บนพื้น บนเตียง (ของปรีดา) ครับ

ที่ผมอยากนำภาพน้องๆ ในทีมงานพี่เลี้ยงมาแบ่งปัน ไว้ในเว็บบล็อกนี้ เผื่อว่าคนพิการที่ร่วมโครงการ อาจจะมีโอกาสเข้ามาได้อ่านบ้าง ได้รับรู้ถึงความตั้งใจ ทุ่มเท ทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ของทีมพี่เลี้ยง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับโครงการ และบุคคลอื่น หากจะนำไปปรับประยุกต์ใช้กับโครงการลักษณะใกล้เคียงกันให้กับคนพิการ


พี่เลี้ยงกำลังจัดทำ ตรวจสอบเอกสาร สำหรับส่งมอบให้กับ
ทางกลุ่มบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด


ภาพบรรยากาศรวมทีมงานพี่เลี้ยงกำลังเตรียมงานที่บ้าน

สถานที่ที่พวกเราทำงาน คือ บ้านของผมกับภรรยา ที่พร้อมจะรับมือกับการทำงานสำหรับคนพิการ อย่างเต็มใจ ส่วนตัวผมเชื่อว่าคนพิการส่วนใหญ่เข้าใจถึงความปราถนาดีของพวกเรา ดูได้จากการปฏิบัติที่ตรงไปตรงมา ของทีมพี่เลี้ยงที่ต้องคอยดูแลคนพิการอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะจบโครงการ และหวังว่าคนพิการบางคนที่มีอคติ จะด้วยอคติที่ติดตัวมา หรือคติที่เกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ หรือคติที่เกิดจากความจำเป็นในการอยากมีอยากได้อันไม่ชอบธรรม หรืออคติที่เกิดจากการไม่มีความพิจารณา ในอนาคตเมื่อกลับมาอ่านอีกครั้งจะสามารถระลึก และรับรู้ได้ถึงความตั้งใจจริงที่พวกเรามีต่อคนพิการและโครงการ

ในโอกาสต่อๆ ไป ผมจะนำภาพทีมงานที่มีบทบาทสำคัญ ที่จะนำพาให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งทีมวิทยากร ทีมศูนย์วิจัยฯ และผู้เกี่ยวข้อง มาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้อ่าน ความสามัคคีร่วมมือกัน และความมุ่งมั่นตั้งใจจริงเท่านั้นที่จะนำพาให้โครงการนี้ลุล่วงด้วยดี

ไม่ต้องไปดูอื่นไกลในระดับประเทศ แค่เพียงระดับองค์กรเล็กๆ เช่น ในมหาวิทยาลัยและภายในโครงการ ก็ยังเห็นความขัดแย้งที่เกิดจากความโลภ ความตั้งมั่นในเกียรติศักดิ์ศรีผิดๆ นับประสาอะไรกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ผมกับคณะอาจารย์ และทีมงานที่เกี่ยวข้องจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายโครงการดีๆ แบบนี้ โครงการที่มีภาคเอกชนดีๆ อย่าง Central Group ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้โอกาสคนพิการในการเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับบริษัทในเครือของ Central

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL