58-03-24: หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ เยี่ยมชมโครงการ ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-15.30 น. คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล (ยืนที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล คุณวรารักษ์ สู่โนนทอง (ยืนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้พาเจ้าหน้าที่บริหารจากหน่วยงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาม สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป เข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ (ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ให้กับคนพิการจำนวน 200 คน เป็นหลักสูตรการจัดการเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานค้าปลีก ซึ่งทางเซ็นทรัลกรุ๊ป พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองธุรกิจค้าปลีกให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ มีจำนวนมากกว่า 600 ชั่วโมง โดยจัดฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เป็นต้นแบบโครงการที่เป็นกระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวม ซึ่งทางเซ็นทรัลกรุ๊ปให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับรางวัลพิเศษ IAUD AWARD จากประเทศญี่ปุ่นเมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา            การฝึกอบรมและฝึกงานงานในปี พ.ศ.2558 แบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 100 คน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมจำนวน 200 คน ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนสิงหาคม 2558 โดยในระหว่างการฝึกอบรมและฝึกงาน คนพิการจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท อาหารกลางวันฟรี ที่พักฟรี มีรถรับ-ส่งจากที่พักไปยังสถานที่อบรมฟรี เอกสารและหนังสือสำหรับการเรียนการสอนฟรี เครื่องเขียน กระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร และเสื้อโปโล-เสื้อแจ็คเก็ตฟรี ตลอดจนจบโครงการ หลังฝึกงานเสร็จทางกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป จะทำการประเมินผลการเรียน ผลการฝึกงาน หากคนพิการผ่านเกณฑ์การประเมินจะรับคนพิการเข้าทำงานตามตำแหน่งงานต่างๆ ต่อไป (ตามมาตรา 33 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550) ถือเป็นโครงการเพื่อสังคมของเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่ตั้งใจพัฒนาศักยภาพเพื่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และยั่งยืนอย่างแท้จริง
(จากซ้ายาขวา) ปรีดา (ผู้ประสานงานโครงการ) ดร.ฤทธิรงค์ (ผอ.ศูนย์วิจัยฯ)
คุณณพงศ์ (ผู้ประสานงานด้านวิชาการ) คุณวราภรณ์ (ผจก.ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล)
คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลของ Central Group
กล่าวต้อนรับทุกท่าน


ดร.ฤทธิรงค์ (ผอ.ศูนย์วิจัยฯ) กล่าวต้อนรับทุกท่าน
หลังบรรยายสรุปภาพรวมโครงการ จึงพาทุกท่านไปเยี่ยที่ห้องเรียนของน้องๆ คนพิการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งวันนี้น้องๆ เรียนรวมกันเป็นห้องเดียวที่ห้อง A3-203 ชั้น 2 อาคาร A3ผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมชมทุกท่าน กำลังแนะนำตัวให้คนพิการได้รู้จักคุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล กำลังแนะนำตัวคุณวรารักษ์ สู่โนนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
กำลังแนะนำตัว

คุณเพชร ล่ามภาษามือ ประจำโครงการ
กำลังแปลภาษามืออย่างตั้งใจครับ

ทางหน่วยงานราชการทุกท่าน กำลังแนะนำตัว
และในครั้งต่อไป จะมีผู้ใหญ่่จากหน่วยงานใดบ้างมาเยี่ยมชมโครงการ ผมจะนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้อ่านกันครับ

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL