58-04-07: บรรยากาศการเดินทางกลับที่พักของคนพิการในโครงการฯ ในแบบเพื่อทุกคน

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ได้มีการแนะนำส่วนต่างๆ ของโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับบริษัทในเซ็นทรัลกรุ๊ป ครั้งนี้ผมขอนำอีกมุมหนึ่งของการจัดการระบบขนส่งของโครงการฯ ซึ่งเราต้องให้บริการรถรับ-ส่ง คนพิการจากที่พักทียูโดม (TU Dome) มายัง ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และจากมหาวิทยาลัยกลับไปยังที่พัก แบบรวดเดียวเที่ยวเดียว ไม่มีการรอ เพราะเราคำนึงถึงความสำคัญของเวลาให้กับคนพิการทุกคนเท่าๆ กัน ด้วยรถบัส 2 คัน และรถตู้ 5 คัน โดยคนพิการที่สามารถเดินได้ เคลื่อนไหวตัวเองได้ จะไปนั่งรถบัส ส่วนคนที่เคลื่อนไหวตัวเองลำบากหรือนั่งรถเข็น จะขึ้นรถตู้

ทีมพี่เลี้ยงจะมีขั้นตอนเหมือนกันโดยภาพรวมทั้งไป-กลับ คือ เช็คชื่อขึ้นรถ เมื่อเช็คชื่อครบ รถคันไหนเดินทางได้จะให้ออกเดินทางเลย เพื่อให้คนพิการถึงที่หมายเร็วที่สุด สำหรับการเรียน หรือกลับไปพักผ่อน


เช็คชื่อขึ้นรถตู้


ทุกคนรอเช็คชื่อ และรถตู้-รถบัส มารับคนพิการนั่งรถเข็นกำลังขึ้นรถตู้

ทุกคนกำลังรอคิวขึ้นรถ
รถบัสมาแล้วคนที่รอขึ้นรถบัส รีบขึ้นรถบัสรถบัส 2 คันพร้อม

เลือกรถตู้ตามสบายรถบัสเปิดตู้ล่างเพื่อใส่รถเข็น


กำลังใส่รถเข็น

คนพิการกำลังรอขึ้นรถตู้ เจ้าหน้าที่จิตอาสากำลังช่วยอุ้มคนพิการขึ้นรถ


บรรทุกรถเข็นไว้ท้ายรถตู้ช่วยกัน ช่วยกัน
พี่เลี้ยงก็ไปช่วยเจ้าหน้าที่รถตู้อีกแรงหลักในการบริหารจัดการระบบขนส่งของโครงการฯ คือ "ไป-กลับเที่ยวเดียว บริการดี มีน้ำใจ" ส่วนตัวผมต้องขอขอบพระคุณทาง Central Group ที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายในการใช้มาตรา 35 ของ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ครับ เพราะทำให้เกิดกระบวนการต่างๆ มากมาย ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาคนพิการด้านอาชีพ อย่างคาดไม่ถึงในอนาคตอันใกล้นี้

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL