58-05-14-15: อาจารย์ล่ามภาษามือไปร่วมกันช่วยอธิบายงานให้กับน้องๆ คนพิการทางการได้ยิน ตามสาขาของแฟมิลี่มาร์ท ตอนที่ 1/3

สวัสดีครับทุกท่าน ตามที่ผมเคยได้ลงข้อมูลไว้ว่า หากเราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน จะมีส่วนส่วนสำคัในการลดปัจจัย ที่คนพิการจะสูญเสียโอกาสในการทำงานได้มากขึ้น ดังนั้น ความตั้งใจนี้ ที่อาจารย์ล่ามลงพื้นที่ตามสาขาของแฟมิลี่มาร์ท จึงเป็นความพยายามอย่างมากที่จะสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยิน กับหัวหน้างานประจำสาขาแฟมิลี่มาร์ททั้ง 4 สาขา ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆ รังสิต-ปทุมธานี เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการวันที่.14 พ.ค.58 ที่.. แฟมิลี่มาร์ท. สาขาตลาดโกสุมรวมใจ
ผู้จัดการ.สอนวิธีคัดแยกสินค้าในสต๊อก


คนหูหนวกสงสัย.และ.ซักถาม โดยมีล่ามภาษามือ..ช่วยในการสื่อสาร

(กำลังเตรียมข้อมูลอยู่ครับCENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL