58-05-13: วิทยากรและผู้บริหารฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด มาอบรมคนพิการรุ่น 1

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ทางวิทยากรแบะผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด มาอบรมคนพิการรุ่น 1 ที่ผ่านการสัมภาษณ์เข้าฝึกงานจำนวน 15 คน โดยแบ่งเป็นสำนักงานใหญ่ 5 คน และประจำสาขา 5 สาขาๆ ละ 2 คน โดยมี คุณสุรชัย ศักยเศรษฐ์ (ผช.ผอ.ฝ่ายสรรหาบุคลากร) คุณวงศวัฒน์ ชูช่วย (ผช.ผจก.แผนกสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) นำทีมมาอบรม คุณเจี๊ยบ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม คุณโบว์ตัวแทนจากส่วนกลางของแฟมิลี่มาร์ท ร่วมทีมมา ตลอดการอบรมสนุกสนาน น่าสนใจมาก เพราะผมก็เข้าร่วมตลอดการอบรมอยู่หลังห้อง ร่วมกับหัวหน้าทีมอาจารย์ล่ามภาษามือ

เนื่องจากในครั้งนี้ ทางแฟมิลี่มาร์ท สนใจในรูปแบบการรับคนพิการทางการได้ยินไปปฏิบัติงานตามสาขา ทำให้การทดลองฝึกงานในครั้งนี้มีความหมายต่อการจะได้งานทำในอนาคตของคนพิการทางการได้ยินอย่างมากน้องๆ คนพิการ กำลังตั้งใจฟังข้อมูลการอบรม อย่างมากบัตรพนักงานชั่วคราว ของคนพิการรุ่น 1 
ทุกคนกำลังตั้งใจเรียนรู้อย่างมาก อาจารย์ล่ามก็ตั้งใจอย่างมากเช่นกัน
บรรยากาศระหว่างการอบรม
จากนั้นทุกคนพักทานอาหารกลางวัน และทางแฟมิลี่มาร์ท ทำการแจกเสื้อยืดยูนิฟอร์ม สำหรับการใส่ไปฝึกงาน คนละ 2 ตัว +ตลอดการฝึกงานต้องติดบัตรพนักงานชั่วคราวที่หน้าอก และเฉพาะที่ประจำสาขา


บรรยากาศการแจกเสื้อแฟมิลี่มาร์ท สำหรับการฝึกงานภาพถ่ายระหว่างแฟมิลี่มาร์ทกับอาจารย์ล่าม ครับ
ทีมอาจารย์ล่าม ที่จะมีบทบาทสำคัญในการฝึกงาน
ของคนพิการทางการได้ยิน ครั้งนี้ครับทีมวิทยากรแฟมิลี่มาร์ท 


ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างน้องๆ กับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน


หลังประชุมสรุปการลงสาขา และการให้ความสำคัญกับกระบวนการฝึกงานให้กับคนพิการทางการได้ยิน ทีมอาจารย์ล่ามก็ทำความเข้าใจกับน้องๆ คนพิการทางการได้ยิน และจัดแบ่งสาขาตามความเหมาะสม


บรรยากาศอาจารย์ล่ามกำลังเลือกลงสาขากับน้องคนพิการทางการได้ยิน

ส่วนตัวตื่นเต้นมากๆ กับการฝึกอบรม-ฝึกงานในครั้งนี้ ขอบพระคุณเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่มุ่งมั่นใช้มาตรา 35 อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความตั้งใจที่จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 ประทับใจทีมงานอบรมของแฟมิลี้มาร์ท มากๆ ด้วยครับ ต่อไปคงลุ้นว่ารูปแบบที่จะให้คนพิการทางการได้ยิน ไปประจำสาขา เกิดขึ้นจริงในอนาคตครับ

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL