58-05-13: ประชุมเตรียมการฝึกงานให้กับน้องคนพิการรุ่น 1 กับผู้บริหารฝ่ายบุคคล บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีการอบรมคนพิการรุ่น 1 จำนวน 13 คน ของบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด หนึ่งในกระบวนการสำคัญ คือการประชุมกับผู้บริหารฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลของแฟมิลี่มาร์ท ที่ส่วนตัวแล้วเกิดความประทับใจอย่างมาก เนื่องจากทุกท่านให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมแผนการอบรมแบบทันทีทันใดในวันอบรมเลย ด้วยการพาคนพิการทางการได้ยินทุกคนที่ต้องลงปฏิบัติงานจริงตามสาขาไปทดลองทำจริงที่สาขารังสิต (ตลาดไท) ซึ่งเป็นสาขาใหญ่ทันที ดังนั้นกระบวนการตรงนี้น่าสนใจมาก ผมจึงขอรวบรวมเป็นขั้นตอนจริง เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ตัวผม และผู้เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้กำลังประชุมกับคุณสุรชัย และคุณกลาง พร้อมกับทีมอาจารย์ล่ามทีมอาจารย์ล่ามกำลังถกกันเรื่องตัวคนพิการทางการได้ยิน ส่วนทางผมกับคุณสุรชัย และคุณกลาง กำลังปรึกษาเรื่องการให้อาจารย์ล่ามร่วมลงพื้นที่่สาขา


(กำลังเตรียมเนื้อหา)CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL