58-05-08: ประชุมเตรียมการฝึกงานให้กับน้องคนพิการรุ่น 1 กับผู้บริหารฝ่ายบุคคล บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมเดินทางมายังบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เนื่องจากมีประชุมกับทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการคัดเลือกคนพิการรุ่น 1 ภายในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับบริษัทในเครือ ซึ่งสรุปออกมาแล้วว่า สามารถรับได้ 15 คน โดยประจำที่สำนักงานใหญ่ 5 คน และประจำสาขา 5 สาขาๆ ละ 2 คน โดยทำการเลือกสาขาจากการเดินทางที่สะดวกที่สุด และจะมีการอบรมการจัดเรียงสินค้าในวันพุธที่ 13 พ.ค.58 ให้กับคนพิการที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้วทั้ง 15 คน ซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินจำนวน 9 คน ทางโครงการจึงจัดให้มีล่ามมาช่วย

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ จะมีการออกแบบเครื่องมือ (เอกสาร) เพื่อสื่อสารกันระหว่าง จนท.ประจำสาขา กับคนพิการทางการได้ยิน ร่วมกับคุณพวงเพชร ที่เป็นหัวหน้าล่าม (ภาษามือ) และอาจพิจารณาเสนอเรื่องการให้อาจารย์ล่ามช่วยไปเป็นล่ามในระยะต้นการเริ่มฝึกงาน ตามสาขาต่างๆสำหรับสาขาที่จะให้ฝึกงาน นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ มี 5 สาขา ดังนี้

  • 4187 สาขาหมู่บ้านพระปิ่น 7, 
  • 4489 สาขาโกสุมรวมใจ, 
  • 4490 สาขาตลาดรังสิต, 
  • 4500 สาขาหมู่บ้านธนินธร, 
  • 4496 สาขาเมืองเอก
และในวันที่ 13 พ.ค.58 จะทำการอบรมโดยวิทยากรจากบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี้มาร์ท จำกัด และเริ่มฝึกงานทั้งสำนักงานใหญ่+ 5 สาขา พร้อมกันในวันที่ 14 พ.ค.58 ในวันอบรมและการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการทางการได้ยินที่จะลงฝึกงานสาขา คืบหน้าอย่างไรจะนำมาแบ่งปัน ครับ

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL