58-04-24: การเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 ของหน่วยงานราชการและบริษัทในเครือ Central Group ตอนที่ 1/3

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับในตอนแรก ของการเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ผมขอนำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆ ก่อนเริ่มงาน และการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานแบบพอให้เห็นภาพรวมของงาน เนื่องจากในวันนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ผมจะเร่งนำภาพและข้อมูลมานำเสนอต่อไป จึงขอแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ภาพรวมทั่วไป การเยี่ยมชมในแต่ละส่วน

ความสำคัญในวันนี้คือ ทางโครงกาวรฯ ร่วมกับทาง Central Group และทางศูนย์วิจัยฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ จะนำเสนอถึงความคืบหน้างาน การดำเนินงาน และนำเสนอตัว "กระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวม" บนฐานหรือภายใต้กฎหมายการจ้างงาน มาตรา 33-34-35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกาวร


เตรียมเอกสารและซีดีบนโต๊ะรับรอง


ผมกำลังเตรียมสไลด์นำเสนอความคืบหน้างานอยู่ด้านหลังห้อง


แขกเริ่มทยอยมา ลงทะเบียนหน้างาน


ผมกับ อ.หนอน กำลังนำเสนอความเป็นมา และความคืบหน้าโครงการอ.หนอน ไปร่วมรับรางวัล IAUD AWARD ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 10 พ.ย.57


ประกาศนียบัตรรางวัลพิเศษ IAUD AWARD


การประกาศรางวัลพิเศษ IAUD AWARD บนเวที


อ.อันธิกา ร่วมรับรางวัลด้วย และเป็นที่ปรึกษาโครงการและเขียน
ตัวกระบวนการส่งไปทาง IAUD AWARD

ถ่ายภาพร่วมกันกับผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมชมโครงการ
(จากซ้ายมาขวา) นายปรีดา (นั่งรถเข็น) ท่านรองอธิการบดี ม.กรุงเทพ
ท่านรองอธิบดี พก.พม. ท่านกรรมการ ผจก.และท่านรองกรรมการ ผจก.เซ็นทรัลกรุ๊ป
สุดท้ายขวาสุด ผอ.สนง.ส่งเสริมฯ กระทรวงไอซีที


ถ่ายภาพหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมชมโครงการ


ผู้ประสานงานโครงการ มอบของที่ระลึกให้กับ ผอ.สนง.ส่งเสริมฯ


ทีมพี่เลี้ยงถ่ายภาพร่วมกัน


ผมขอถ่ายภาพร่วมกับทีมวิทยากรล่ามภาษามือ


ถ่ายภาวพร่วมกับ ผอ.สนง.ส่งเสริมฯ กระทรวงไอซีที

โดยภาพรวมภายนอกห้องประชุมก็ถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี วันนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายเรื่อง รวมทั้งการตรวจสารเสพติด และการตั้งครรภ์ ซึ่งจะนำเสนอในลำดับต่อไปครับ

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL