58-03-06: บรรยากาศภายในห้องเรียน วิชา "ความปลอดภัยในการทำงาน"

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมขอนำภาพบรรยากาศการเรียนตามตารางสอน เป็นวิชา "ความปลอดภัยในการทำงาน" โดยอาจารย์เฮง เป็นวิทยากรสอน สำหรับวิชานี้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ระบุมาว่าควรจะมีสอนในหลักสูตรเพื่อให้คนพิการมีความรู้เมื่อเข้าทำงาน ดังนั้นจะเห็นว่า โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือ Central Group มีที่มาที่ไปที่ต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพการ พ.ศ.2550 อย่างจริงจัง

สำหรับตอนนี้ ผมมีความรู้แบ่งปันให้กับผู้อ่านทุกท่านเพิ่มเติมนะครับ ตามกฎหมายมาตรา 33 พรบ.ส่งเสริมฯ สถานประกอบการที่มีพนักงานถึง 100 คน ต้องจ้างคนพิการ 1 คน ดังนั้น Central Group มีพนักงานกว่า 7 หมื่นคน จึงต้องจ้างคนพิการกว่า 700 คน ซึ่งแน่นอนว่าทางเซ็นทรัลมีคนพิการร่วมงานอยู่แล้วหลายร้อยคน แต่ก็ยังไม่ครบตามจำนวน และในความเป็นจริงคนพิการที่จะมีศักยภาพเข้าทำงานก็หายากมาก ส่วนตัวที่ผมเคยอยู่ 2 โลก คือ เคยไม่พิการ แล้วมาพิการภายหลัง จึงเข้าใจทั้งสองฝั่งไปพร้อมๆ กัน



คนพิการนั่งเรียนเต็มห้อง






อาจารย์เฮง กำลังสอนอย่างน่าสนใจมากๆ



ผมทำงานด้านพัฒนาอาชีพคนพิการมา 8 ปี การที่จะหาบริษัทที่มีความตั้งใจจริง ในการแก้ปัญหาการจ้างงานคนพิการ และมีความตั้งใจจริงในการให้โอกาสคนพิการ ทั้งทางเซ็นทรัล ทุกบริษัทในเครือที่ร่วมโครงการฯ ทั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีมงานทุกฝ่าย ทีมกลางศูนย์วิจัยฯ คณะสถาปัตย์ ทีมวิชาการ ทีมพี่เลี้ยง มีความตั้งใจแรงกล้าที่จะนำพาโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จ

แล้วผมจะนำข้อมูลต่างๆ ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแบ่งปันให้ทุก่านได้อ่านกันครับ

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL