58-03-18: "มุมอาสา" ช่วยกันเตรียมข้าวยกข้าวกลางวันให้คนพิการนั่งรถเข็นและพิการทางสายตา ในโครงการ together We CARE 2014-2015 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความ "เติมเต็ม" ในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือ Central Group จะนำเสนอมุมอาสาที่ในระหว่างดำเนินโครงการเรามีการเสริฟ์อาหารกลางวันให้กับคนพิการที่นั่งรถเข็นและพิการทางสายตา ทำให้มาต่อแถวรับอาหารไม่สะดวก เริ่มจากทีมพี่เลี้ยงและอาสา จะเข้าไปสอบถามตอนช่วงเบรคว่า ต้องการทานอะไรบ้างจากเมนูอาหารกลางวันที่มี แล้วตักอาหารเตรียมไว้ใส่จานพร้อมติดกระดาษโพสต์อิท แปปะไว้ให้เรียบร้อยพร้อมรหัสเรียน วางรอไว้เรียบร้อยพร้อมเสริฟ์ เมื่อถึงเวลาอาสาและพี่เลี้ยงก็นำอาหารของแต่ละคนที่สั่งไว้เข้าไปให้ ส่วนคนพิการส่วนใหญ่ก็เข้าคิวทานอาหารตามปปกติ

คุณเจี๊ยบ (ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล) และคุณป้าทำอาหารกลางวัน 
กำลังช่วยตักอาหารให้กับคนพิการ


เตรียมอาวหารสำหรับคนพิการนั่งรถเข็นและสายตา ใกล้เสร็จแล้ว


อาหารกลางวันสำหรับสำหรับคนพิการนั่งรถเข็น
และทางสายตา เสร็จเรียบร้อย รออาสาสมัคร ช่วยยก

เป็นอีกมุมหนึ่งของโครงการ ที่มีคนพิการเข้ามาอาสา ช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่พิการด้วยกัน และมีมุมมองว่า ตัวเองสามารถช่วยเหลือคนอื่น ที่มีความพิการมากกว่าตัวเองได้ อย่างไรก็ดี ผมถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆ ภายในโครงการ ที่จะ "เติมเต็ม" ทำให้รายละเอียดของโครงการสมบูรณ์มากขึ้นครับ

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL